14.12.2016, RTV SLO 2: Halo TV: Oddaja o Zemljiški knjigi, gost Franci Gerbec, pravnik

Četrtek, 15. december 2016 - 08:45

Celotno oddajo si lahko pogledte na tem linku.

23.11.2016, Zagreb: hotel West inn, 26. Forum poslovanja z nepremičninami HGK

Torek, 29. november 2016 - 12:34

Na povabilo Hrvaške gospodarske zbornice združenja poslovanja za nepremičninami se je 26. Foruma poslovanja z nepremičninami v hotelu West inn udeležil tudi predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI g. Jože Podgoršek. V uvodnem pozdravu je podpredsednik HGK za turizem, trgovino in finance g. Josip Zaher pozdravil slovenske goste in se zahvalil, da smo kot soorganizatorji s GZS Združenjem za poslovanje z nepremičninami povabili predstavnike HGK na mednarodno nepremičninsko okroglo mizo v Ljubljano.

Več o dogodku na tem linku. 

 

november 2016: FIABCI svetovne novice

Četrtek, 17. november 2016 - 09:57

FIABCI svetovne novice si lahko ogledate na tem linku.

15.11.2016, Ljubljana: Svetovni WEB izobrževalni strokovni seminarji

Četrtek, 17. november 2016 - 09:48

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI se je odzvalo na povabilo FIABCI World Council of Managers za sodelovanje pri Web seminarjih s predstavitvijo slovenskega trga. Tokratni govornik je bil g. Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS, ki je s sogovornikoma ga. Desislavo Feradzhievo iz Bolgarije in g. Miltosom Apostolidisem iz Grčije razpravljal o ureditvi področja upravljanja stavb v etažni lastnini v posamezni državi. Vsak od razpravljavcev je predstavljal zakonsko ureditev v svoji državi. Pogovor je vodil Alexey Smerdev, generalni sekretar FIABCI World Council of Managers.

Na prvem Web seminarju je pogovor potekal o pravilih odločanja v stavbah v etažni lastnini, o pravnih vprašanjih vezanih na skupnost etažnih lastnikov in o položaju nadzornega odbora. Udeleženci so soočili ureditve v posameznih državah jugovzhodne Evrope in spregovorili tudi o nekaterih dobrih praksah.

Razprava se bo nadaljevala v okviru drugega Web seminarja, ki bo v torek, 22.11.2016, ob 18.00.

Več o delovanju FIABCI na tem linku.

10. in 11.11.2016, Portorož: 27. Posvet poslovanja za nepremičninami

Četrtek, 17. november 2016 - 08:05

Na dvodnevni 27. Posvet poslovanja za nepremičninami je bilo prijavljenih rekordno število udeležencev. Programski odbor organizatorjev je tokrat pripravil kvaliteten program glede na aktualnosti priprave in sprememb vezane na nepremičninsko zakonodajo.

Nekaj pomembnejših panelov

-  Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje

- Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji 

- Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov

- V pričakovanju zakona o upravljanju

- Predlog novega ZNPosr

- Nepremičninske evidence v Republiki Sloveniji

- Modeli množičnega vrednotenja nepremičnin

Posvet je namenjen tudi medsebojnemu spoznavanju in mreženju nepremičninskih strokovnjakov in udeležencev.

Link https://youtu.be/chmFvcagRPg

Za več slik kliknite več o tem.

27.10.2016, Ljubljana: Mednarodna Okrogla miza: "POLOŽAJ IN VLOGA POSREDNIKOV NA NEPREMIČNINSKEM TRGU"

Četrtek, 3. november 2016 - 13:13

Na dan 27.10.2016 je slovensko nepremičninsko združenje FIABCI skupaj z GZS – Zbornico za poslovanje  z nepremičninami organiziralo mednarodno okroglo mizo na temo »Položaj in vloga posrednikov na nepremičninskem trgu«. Izhodišče za okroglo mizo je bil novi slovenski predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju ter primerjava zakonodajnih rešitev v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. 

Za celotno poročilo klilnite več o tem.

18.10.2016, Ljubljana, Časopis Delo: Do novega davka pritiski za večje prilive iz NUSZ

Četrtek, 3. november 2016 - 13:06

"Od nadomestila do davka: Na poti od vrednotenja nepremičnin do nove dajatve naj občine svoj NUSZ prilagodijo geodetskim evidencam.

Ministrstvo za finance, ki z novim zakonom o množičnem vrednotenju pripravlja izhodišče za novi nepremičninski davek, se namerava do uveljavitve novega davka osredotočiti na NUSZ. Pričakovati je, da bo pred uveljavitvijo nove dajatve na premoženje sistematično pritiskalo na občine, naj svoje podatke za odmero NUSZ uskladijo z zbirkami geodetske uprave (Gurs).

Občine tega še niso naredile, ugotavljajo nepremičninski strokovnjaki. »Če pa bo Gursova baza osnova za bodoči nepremičninski davek, se ji bodo občine morale prilagoditi,« pravi predsednik združenja FIABCI in direktor zasebne nepremičninske družbe Jože Podgoršek."

Za celoten članek kliknite več o tem.

Prispevek RTV SLO 1: DAVEK NA NEPREMIČNINE SPET PRI VRATIH

Četrtek, 3. november 2016 - 13:03

KONFERENCA IN MREŽENJE STROKOVNJAKOV: INOVACIJE V LESENIH ZDRAVIH TRAJNOSTNIH STAVBAH

Četrtek, 3. november 2016 - 12:57

10. november 2016 / Ljubljana / Cankarjev dom

Konferenca pod eno streho združuje gradbeno in nepremičninsko skupnost z namenom predstavitev inovativnih praks v poslovnih in tehnoloških pristopih pri uporabi lesa v gradbeništvu. Namenjena je interdisciplinarnemu povezovanju in iskanju poslovnih priložnosti. Na konferenci bodo predstavljene inovacije v projektiranju, gradnji, delovanju in vzdrževanju zdravih lesenih trajnostnih stavb.

Konferenco organizirata Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo v sodelovanju z zavodom aFRONT ter ostalimi partnerji.

CILJNA PUBLIKA: Vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju, oblikovanju, naročanju, gradnji, obratovanju, vzdrževanju in uporabi stavb.

PRIJAVA NA KONFERENCO (klikni)

Za program kliknite več o tem.

Vabilo za udeležbo - Okrogla miza: "POLOŽAJ IN VLOGA POSREDNIKOV NA NEPREMIČNINSKEM TRGU"

Torek, 11. oktober 2016 - 14:11

v četrtek, 27.10.2016 ob 11 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Podnaslov - PREDSTAVITEV KLJUČNIH IZHODIŠČ NOVEGA ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU V SLOVENIJI in PRIMERJAVA ZAKONODAJNIH REŠITEV v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI organizira skupaj z GZS – Zbornico za poslovanje z nepremičninami mednarodno okroglo mizo nepremičninskih strokovnjakov na temo »Položaj in vloga posrednikov na nepremičninskem trgu – predstavitev ključnih izhodišč novega slovenskega Zakona o nepremičninskem posredovanju in primerjava zakonodajnih rešitev in izkušenj v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji«.

Izhodišče za okroglo mizo so predlagane spremembe oz. novi slovenski Zakon o nepremičninskem posredovanju. Na tej podlagi želimo s sogovorniki soočiti izkušnje iz uvajanja in izvajanja Zakona o nepremičninskem posredovanju Srbije in podobnega zakona na Hrvaškem.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenih sedežev v dvorani prijave sprejemamo do zapolnitve vseh sedežev. Prijavo za udeležbo se potrdi pisno potrdite na e naslov info@fiabci.si oz. generalni sekretarki ga. Aleksandri Osterman 041- 359769 do najkasneje 24.10.2016. 

30.09.2016, Ljubljana: Objavljamo SKUPNA STALIŠČA IN PREDLOGI zbornic GZS, OZS, IZS in združenja FIABCI Slovenija glede predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Torek, 4. oktober 2016 - 08:45

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI, so sodelovale na javnem posvetu pri iskanju skupnih stališč in predlogov k Predlogu zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil javni obravnavi.

Za pregled skupnih stališč kliknite več o tem.

22.9.2016, Ljubljana: Planet GV je organiziral Nepremičninski razvojni forum 2016 dne 22. in 23.09.2016

Petek, 23. september 2016 - 10:48

Nepremičninski forum je bil usmerjen v predstavitve dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin.

Na povabilo organizatorja PLANET GV je Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI sodelovalo na Nepremičninskem razvojnem forumu 2016. Na osrednji okrogli mizi "Priložnosti in izzivi slovenskega nepremičninskega trga" so bili panelisti Janez Škrubej DUTB, Matjaž Filipič KF Finance, Mitja Križaj Fundament in predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Jože Podgoršek. 

Medsebojno sodelovanje in neposreden strokoven dialog nepremičninskih strokovnjakov je pomemben dejavnik za pozitiven razvoj slovenskega nepremičninskega trga. Izmenjava dobre prakse vsem omogoča napredek in prepotrebne informacije za naše ustvarjalno poslovno okolje.

Za več informacij o konferenci klikni na ta link.

19.9.2016, Ljubljana: ZAKLJUČKI Strokovnega posveta o najemnem trgu v Republiki Sloveniji, ki je bil dne 14.9.2016 v prostorih GZS

Ponedeljek, 19. september 2016 - 08:12

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI na podlagi razprave na Strokovnem posvetu o najemnem trgu v Republiki Sloveniji, ki sta ga organizirala dne 14.9.2016 na GZS sprejema naslednje

ZAKLJUČKE
Strokovnega posveta o najemnem trgu v Republiki Sloveniji,
ki je bil dne 14.9.2016 v prostorih GZS


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in FIABCI-Slovensko nepremičninsko združenje, sta v sredo 14. septembra ob 10.00 v prostorih GZS organizirala strokovni posvet katerega osnovni namen je bil identificirati največje težave s katerimi se soočajo deležniki na najemnem trgu v Republiki Sloveniji in zadnje poiskati najprimernejše rešitve.

Program strokovnega posveta je zajemal naslednje vsebine:

 • Stanovanjski sklad RS - pomen Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za najemni trg v RS
 • Javni stanovanjski sklad MOL - instrumenti stanovanjske politike na lokalnem nivoju
 • Mladinski svet Slovenije in Urbanistični inštitut - rezultati anket o najemnem trgu pri nas
 • Združenje družb za nepremičninsko posredovanje - pogled na najemni trg z vidika nepremičninskih posrednikov
 • Mag. Anton Kožar – predstavitev študije o najemnem trgu
 • Združenje lastnikov nepremičnin ZLAN – problemi najemnega trga z vidika lastnikov nepremičnin
 • Okrogla miza o najemnem trgu 


  Za več slik in celotno razpravo kliknite več o tem.

1.9.2016, Ljubljana: VABIMO- 14.9.2016 ob 10h Strokovni posvet o najemnem trgu v Republiki Sloveniji

Torek, 6. september 2016 - 08:27

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami in Slovenskem združenju FIABCI Slovenija po sprejetju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu na slovenskem nepremičninske trgu pričakujemo večje povpraševanje po najemnih stanovanjih.

Se bodo deleži lastniških stanovanj zmanjšali in se bo s tem posledično povečalo povpraševanje po najemih nepremičnin?

V tujini je najemni trg zakonsko urejen, kaj pa pri nas?

Predstavili bomo glavne značilnosti dveh anket o najemnem trgu v Sloveniji (Urbanističnega inštituta in Mladinskega sveta Slovenije) in opozorili na najbolj pereče težave bodočih najemnikov z lastniki nepremičnin kot tudi lastnikov nepremičnin z najemniki.

Kje so največje napake izvajalcev storitev posredovanja, lastnikov in kje najemnikov?

S pomočjo posveta želimo javnosti prenesti strokovna priporočila in smernice nepremičninske stroke za bodočo ureditev najemnega trga pri nas. Zbližali bomo mlade in ostale deležnike ter predstavnike nepremičninskih družb kot izvajalce storitev na najemnem trgu za povečanje medsebojnega zaupanja pri opravljanju in najemanju storitev. Na enem mestu bodo vsi pomembni udeleženci odkrito spregovorili o problemih in rešitvah za oblikovanje dobre prakse najemnega trga v Sloveniji. 

Strokovni posvet je namenjen vsem udeležencem najemnega trga, lastnikom nepremičnin, najemnikom, mladim, nepremičninskim družbam, nepremičninskim strokovnjakom, predstavnikom ministrstev in lokalnih skupnosti.

Posvet bo potekal v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, v dvorani A. Udeleženci imate možnost brezplačno parkirati v garaži GZS in/ali na zunanjem parkirišču GZS, poleg poslovne stavbe CPU.

Link do elektronske prijave.

Več o strokovnem posvetu na tem linku oziroma kliknite več o tem.

 

26.8.2016, Na OZS razpravljali o predlogu zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Petek, 26. avgust 2016 - 11:05

 Ministrstvo za finance je že pripravilo predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in ga posredovalo v javno razpravo do 30.9.2016.  Pripravlja se tudi predlog zakona o davku na nepremičnine, a vsebine na OZS še nismo videli.

 Na današnjem sestanku, ki smo ga izvedli na OZS, smo skupaj s Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI in drugimi zbornicami obravnavali

1.    Predlog sistemskih navodil in priporočil Vlade RS občinam za sprejem novih odlokov, ki urejajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

2.    Informacija o pripravah nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin   Sestanek smo izvedli z namenom čim večje vključitve zbornic in združenj v nadaljevanje priprave  dokumentov s tega področja.

 Na srečanju smo oblikovali prva mnenja posameznih zbornic in združenj ter prisluhnili stališčem vladnih predstavnikov. Na OZS upamo, da bodo naši predlogi upoštevani, saj se ravno zato tovrstna srečanja tudi organizirajo.  

 Predsednik OZS Branko Meh je na srečanju napovedal ostro nasprotovanje proti sprejetju zakona v obliki, ki bi dodatno obremenila obrtnike in podjetnike. Poudaril je, da si obrtniki in podjetniki dodatnih bremen ne morejo privoščiti in da naj bo davek pravično razporejen. V nasprotnem primeru bomo ponovno primorani k doseganju svojih pravic po pravni poti.

Za več infomacij kliknite več o tem.

13.8.2016, Ljubljana: FIABCI WORD PRIX d Excellence

Torek, 16. avgust 2016 - 08:58

Slovenskemu nepremičninskemu združenju FIABCI in slovenski nepremičninski stroki je pripadlo veliko priznanje, da smo prejeli vabilo k sodelovanju s strani FIABCI svetovne nepremičninske organizacije za imenovanje dveh sodnikov (žirantov) za  izbor najboljših svetovnih nepremičninskih projektov v natečaju FIABCI WORD PRIX d Excellence. Izjemno smo ponosni, da sta bila povabljena k sodelovanju kot žiranta priznana slovenska nepremičninska strokovnjaka uni.dip.inž. arh doc. ga Lenka Kavčič in mag. g Črtomir Remec.  

V Slovenskem nepremičninskem združenju FIABCI smo oblikovali posebno delovno strokovno skupino za pripravo organizacije izbora slovenske nagrajene arhitekture za morebitno prijavo na prihodnji svetovni natečaj FIABCI WORD PRIX d Excellence.

Več o natečaju:

http://fiabciprix.com/  

http://fiabciprix.com/news/?id=80

20. - 23.6.2016, Beograd: 9. REBEC nepremičninska konferenca

Četrtek, 7. julij 2016 - 14:16

V Beogradu je bila med 20. in 23.6.2016 deveta REBEC nepremičninska konferenca, katera je privabila čez 100 eminentnih nepremičninskih strokovnjakov iz Evrope. V sklopu medsebojnega dolgoletnega sodelovanja z organizatorjem je Slovenija imela svoje aktivne predstavnike v vlogi govornikov kateri so predstavljali slovenski nepremičninski trg obiskovalcem konference.

Konferenca je pokazala velik javni in medijski interes. 

Organizatorju je uspelo zbrati predstavnike cenilnih združenj iz sosednjih držav kateri so poglobljeno razpravljali o aktualni problematiki cenilcev nepremičnin v regiji. 

Za več vsebine kliknite več o tem.

15.6.2016, Ljubljana: Sprejem ob 25. letnici državnosti Republike Hrvaške

Četrtek, 7. julij 2016 - 14:10

Predsednik FIABCI Slovenija g. Jože Podgoršek se v imenu Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI na povabilo Veleposlanice Republike Hrvaške ga Vesne Terzić udeležil v Ljubljani sprejema ob 25 letnici državnosti Republike Hrvaške. 

Za slike in ostale informacije kliknite več o tem.

23.6.2016, Ljubljana: Predlog novele novega ZNPosr

Petek, 24. junij 2016 - 09:04

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI pripravilo predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) se že več let sooča z nekaterimi slabimi praksami na področju prometa z nepremičninami ter z določenimi anomalijami in neživljenjskimi določbami v veljavnem Zakonu o nepremičninskem posredovanju. Iz tega razloga je združenje v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem – FIABCI in Društvom nepremičninskih posrednikov Slovenije – DNPS ter Pravno službo GZS oblikovalo strokovno skupino, katere temeljna naloga je  bila priprava predloga novega Zakona o nepremičninskem posredovanju. Konec maja je strokovna skupina to nalogo uspešno zaključila in na Ministrstvo za okolje in prostor posredovala predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju.

V okviru svojih aktivnosti je strokovna skupina ZDNP ugotovila, da veliko težavo pri razvoju panoge predstavljajo slabe prakse, ki se odražajo tako v praksi Ministrstva za okolje in prostor in Tržnega inšpektorata RS, kot tudi v praksi Komisije za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev ZDNP. Eden od ključnih ciljev novega zakona bo tako tudi preprečevanje podobnih slabih praks. S tem pa smo na drugi strani prisluhnili tudi predlogom Tržnega inšpektorata in Zveze potrošnikov Slovenije ter predvideli dodatne varovalke za zaščito potrošnikov.

Ključni predvideni ukrepi:

 • uvedba dualizma z delitvijo na gospodarske in potrošniške posredniške pogodbe,
 • pisna oblika pogodbe o posredovanju, 
 • sankcija ničnosti za vsiljene pogodbe,
 • enostavnejši odvzem licence posredniku,
 • zaščita položaja nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninske družbe,
 • obveznosti vmesnega kupca,
 • omejeno obdobje veljavnosti pogodbe s potrošniki, pri čemer je obdobje prepuščeno volji strank,
 • znižanje minimalne zavarovalne vsote za zavarovanje poklicne odgovornosti,
 • promocija dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in položaj stanovskih združenj,
 • znižanje glob za prekrške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDNP je s pripravo predloga novega zakona naredilo pomemben korak k ureditvi razmer na trgu, v naslednjem koraku pa pričakujemo tudi širšo strokovno razpravo z vsemi deležniki na nepremičninskem trgu. Glede na to, da smo se v fazi priprave predloga posvetovali tako s Tržnim inšpektoratom RS kot z Zvezo potrošnikov Slovenije, upamo in prepričani smo, da bomo tokrat le dosegli nujne spremembe veljavnega zakona.

 

Za več vsebine kliknite več o tem.

8.6.2016, Milano: Event ER Italija (nepremičninski dnevi) v palači Mezzanotte

Torek, 14. junij 2016 - 09:01

Enodnevni event je privabil okoli 700 udeležencev kateri so razpravljali o aktualnih italijanskih nepremičninskih tematikah. 

Delegacija Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI se je na povabilo FIABCI Italija udeležila "Pogled na italijanski trg iz mednarodne perspektive". Moderator je bil Antonio Campagnoli president FIABCI Italia.

Udeležili smo se tudi letnega zbora članov FIABCI Italija na katerem sta bila osrednja gosta svetovni predsednik FIABCI g. Kirkor Ajderhanjan in predsednik FIABCI Slovenija g. Jože Podgoršek. Eventa se je udeležil tudi član FIABCI Slovenija g. Anton Kožar

Z obiskom v Milanu so predstavniki FIABCI Slovenija vzpostavili vzpostavil dialog in most sodelovanja FIABCI chapterjev sosednjih držav. Predstavniki FIABCI Slovenija so obiskali FIABCI chapterje Italije in Avstrije in sosednje države, Srbijo (aktivno pomagamo pri vključitvi in vzpostavitvi chapterja FIABCI Srbija) in Hrvaško. Odlični odnosi predsednikov in njihova medsebojna podpora delovanja v največji svetovni nepremičninski FIABCI organizacij je odličen pozitiven signal za povečanje zaupanja, spoštovanja in povezovanja za zamenjavo dobre prakse v prometu z nepremičninami. FIABCI organizacija svojim članom nudi izobraževanje, mreženje, mednarodne poslovne dogodke, izmenjave mladih kot tudi udeležbe na evropskem in svetovnem kongresu. Sodelovanje in dialog med sosednjimi državami je zelo pomemben segment za izmenjavo dobrih praks v prometu z nepremičninami.

Za več slik in vsebine kliknite več o tem.

 

13.-14.5.2016, Zadar: 25. forum poslovanja z nepremičninami

Sreda, 25. maj 2016 - 10:33

Na povabilo organizatorja hrvaške Gospodarske zbornice - Združenja za poslovanje z nepremičninami, so se predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, 13. in 14.5.2016, udeležili 25. foruma o poslovanju z nepremičninami v Zadru.

Ob 25. jubileju delovanja je predsednik Jože Podgoršek organizatorju čestital za odlično organizacijo foruma, katerega se je udeležilo okoli 170 gostov. Ob tej priložnosti se je tudi zahvalil organizatorju za odlično medsebojno poslovno sodelovanje pri izmenjavi dobrih praks v prometu z nepremičninami. Zahvalil se je tudi podpredsedniku HGK za turizem, trgovino in finance g. Zaheru ter direktorici Sektorja trgovine ge. Culi za povabilo.

Za okroglo mizo je bilo govora tudi o izkušnjah in delu hrvaških nepremičninskih agencij. Kot gost okrogle mize je predsednik Jože Podgoršek izpostavil tudi trenutno stanje na slovenskem nepremičninskem trgu in delu nepremičninskih agencij. V znak pozornosti je predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI predsedniku Dubravuku Raniloviču izročil darilo - knjigo o arhitektu Jožetu Plečniku.

Za več slik kliknite več o tem.

20.-21.4.2016, Zagreb: 12. nepremičninska konferenca v organizaciji Filipović savjetovanje d.o.o.

Petek, 29. april 2016 - 13:15

Na 12. nepremičninski konferenci v organizaciji Filipović savjetovanje d.o.o. v Zagrebu  je na 18 panelih predavalo 90 predavateljev 430 udeležencem o razvoju nepremičnin. Med udeleženci konference so bili lastniki nepremičnin, predsedniki in člani Uprav podjetij in koorporacij, direktorji in visoko pozicionirani menedžeri podjetij, kateri delujejo na trgu razvoja projektov komercialnih nepremičnin. Prav tako so med udeleženci bili tudi predstavniki bank, odvetniki, arhitekti, gradbeniki, podjetniki in uporabniki komercialnih nepremičnin ter mnogi drugih. 

Na povabilo organizatorja se je predsednik Jože Podgoršek konference udeležil in sodeloval v imenu Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI na panelu:

NOVE INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI U REGIJI

        - Stanje nepremičninskih trgov v državah regije.

        - Možnosti vlaganja v nepremičnine.

        - Sodelovanje v regiji kot investicijski potencijal regiji.

        - Kam gredo tržišča regije? Prognoze.

 

Za več o nepremičninski konferenci kliknite več o tem.

15.4.-17.4.2016, Ljubljana: OHS arhitekturni festival

Ponedeljek, 18. april 2016 - 14:00

V Ljubljani je od 15. do 17. aprila 2016 potekal največji OHS arhitekturni festival v živo.

OHS predstavljajo najboljše in vodilne na področju arhitekture, trajnostne gradnje in nepremičninskega sektorja.

OHS so platforma za izmenjavo praktičnih izkušenj, dvig prostorske kulture ter osebno in poslovno mreženje.

OHS so del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v 30 mestih po celem svetu. S tem nastaja največji globalni arhitekturni festival, ki dosega več kot milijon ljudi. 

V Sloveniji festival deluje od leta 2010. Doslej so odprli več kot 390 objektov, ki si jih je ogledalo skoraj 15.000 ljudi.

Več o OHS si lahko ogledate na spletni strani: http://www.odprtehiseslovenije.org/.

Za več slik kliknite več o tem.

Strokovni posvet pri nakupu in najemu nepremičnin - poročilo

Torek, 5. april 2016 - 15:40

Strokovno svetovanje v obliki prve nepremičninske mednarodne konference je bilo v mali dvorani Doma Narodne skupščine in v Hotelu Park v Beogradu v organizaciji Klaster nekretnina.

Vodilni mednarodni strokovnjaki iz nepremičninskega panoge so predstavljali najboljše dobre poslovne prakse in načine etičnega poslovanja v prometu z nepremičninami. Konferenco sta obiskala tudi izvoljeni svetovni FIABCI predsednik za leto 2016 g. Kirkor Ajderhanyan in evropski predsednik g. Ramon Riera Torroba. Veliko število predavateljev je prišlo iz držav članic EU (Belgije, Španije, Bolgarije, Slovenije, Hrvaške, Grčije), Rusije, Indije in ZDA.
 

Za celotno besedilo klikni več o tem.

Zagreb: Vabilo za udeležbo na mednarodni nepremičninski konferenci

Torek, 5. april 2016 - 13:39

Za vse kateri bi se želeli udeležiti najboljše nepremičninske konference v naši regiji sporočamo, da smo pri organizatorju Filipović savjetovanje za slovenske nepremičninske strokovnjake dobili odobreni popust.

 

Kotizacija za sodelovanje na Konferenci (dva dni) je 220 EUR + PDV.

 

V primeru udeležbe za en dan je kotizacija:

 • za 1. dan, 20.04.2016., 140 EUR + PDV

 •  za 2. dan, 21.04.2016., 80 EUR + PDV
Program je na linku http://www.filipovic-advisory.com/datastore/filestore/31/program_xii_konferencije.pdf 

Reference organizatorja  http://www.filipovic-advisory.com/hr/eventi/dvanaesta-godisnja-medunarodna-konferencija-o-razvoju-nekretnina/najava

V primeru, če se boste udeležili konference samo za en dan morate obvezno navesti kateri dan, da vam lahko pripravijo ustrezen račun.

Organizator se še posebej veseli prihoda cenjenih slovenskih nepremičninskih strokovnjakov kateri vsako leto v vse večjem številu obiskujejo navedeno konferenco. 

Za pravočasne prijave in izdelavo ustreznih akreditacij sprejemamo samo pisne prijave do 12.4.2016 na e-naslov info@fiabci.si 

Za morebitna vaša dodatna vprašanja vam je na voljo generalna sekretarka ga. Aleksandra Osterman na tel. 041 359769!

10.3.2016 Velike Lašče: G. Tomaž Banovec postal častni član Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI!

Ponedeljek, 14. marec 2016 - 09:14
Predsednik FIABCI Slovenija g.Jože Podgoršek podeljuje g.Tomažu Banovcu status častnega člana združenja

Zbor članov Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI je na rednem zboru podelil dolgoletnemu članu g. Tomažu Banovcu status ČASTNEGA ČLANA. G. Banovcu se zahvaljujemo za njegova visoko strokovna dela in promocijo našega nepremičninskega strokovnega združenja!

Beograd: Strokovni posvet pri nakupu in najemu nepremičnin

Četrtek, 10. marec 2016 - 08:03

Strokovno svetovanje posrednikom

First Real Estate Conference in Serbia - Belgrade, April 1-2 under the slogan "LEARN TO SUCCEED". Top lecturers from USA, India, Spain, Belgium, Slovenia, Croatia and Greece and important guests from international associations as NAR and FIABCI. http://www.klasternekretnine.com/strucno-savetovanje/stranica-221-prvo-strucno-savetovanje-posrednika

Program konference:

http://www.klasternekretnine.com/strucno-savetovanje/stranica-223-program

Predavatelji:

http://www.klasternekretnine.com/govornici

Možnost prijave na konferenco. Vsi kateri bi želeli se udeležiti strokovne konference iz Slovenije nas prosim predhodno kontaktirajte na info@fiabci.si. Cena prijave na dvodnevno konferenco za ČLANE Slovenskega nepremičninskega zduruženja FIABCI in njegove partnerje je 100€ za ostale pa 130€.

V dogovoru s organizatorjem nas predhodno kontaktirajte za pridobitev in odobritev popusta, da pri organizatorju potrdimo vašo akreditacijo.

Ker je število prijav s strani organizatorja omejeno moramo s prijavami zelo pohiteti.

http://www.klasternekretnine.com/prijava

28.1.2016, GZS, Ljubljana: Sestanek ožjega dela strokovne skupine za obdavčitev nepremičnin Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in predstavnikov zbornic.

Četrtek, 4. februar 2016 - 14:05

Potekal je sestanek predstavnikov Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in predstavniki zbornic s predstavitvijo ekstremnih razlik med nepremičninskimi obremenitvami in mrebitnega sodelovanja pri  pripravi bodoče ureditve obdavčitve nepremičnin.

SNZ FIABCI so zastopali: predsednik g. Jože Podgoršek, g. Leon Kobetič, g. Marko Novak in g. Tomaž Banovec.

Sodelovali so še: namestnik direktorja pravne službe GZS univ. dipl. prav g. Igor Knez GZS,  direktor ZPN GZS g. Boštjan Udovič, g. Bojan Ivanc analitik GZS,  ga. Marjanca Simšič Trgovinska zbornica Slovenije in g. Aleš Budja Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije.

Na sestanku smo predstavili predstavnikom zbornic primere in podrobne podatke s katerimi smo želeli opozoriti na ekstremne razlike med nepremičninskimi davčnimi obremenitvami istovrstnih nepremičnin poslovnih subjektov z NUSZ. Prav tako opozorimo na velike razlike obremenitev z NUSZ med pravnimi in fizičnimi osebami. Opozorimo tudi na poljubnost določanja bremen vsake analizirane občine, ki je v nekaterih primerih nevzdržno visoka (1-1,5 mesečne najemnine) in izhaja iz proračunskih potreb lokalne skupnosti.

 

Za celotno poročilo sestanka kliknite več o tem.

FIABCI Slovenija nudi mladim bodočim nepremičninskim strokovnjakom možmost razvoja svojega znanja in priključitev k delovanju FIABCI

Ponedeljek, 25. januar 2016 - 13:12

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI (FIABCI Slovenija) kot aktivni član svetovne nepremičninske organizacije FIABCI v slovenski prostor uvaja novost.


Vabimo mlade študente 35 let ali mlajše bodoče nepremičninske strokovnjake kateri se želijo priključiti delu in razvoju slovenskega nepremičninskega trga, da se prijavijo na elektronski naslov info@fiabci.si in se vključijo v organzirano delovanje novega podmladka Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI.

 

Več o delovanju in poslanstvu FIABCI na linku www.fiabci.org/fiabci-young-members.php.

Prezentacija predsednika g.Kirkor Arderhanyan in predstavitev FIABCI svetovne nepremičninske organozacije iz 5 regionalne nepremičninske konference v Ljubljani

Ponedeljek, 18. januar 2016 - 08:33

Za prezentacijo kliknite več o tem.

Prezentacija predsednika Jože Podgoršek o aktivnostih in delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI v obdobju 2010-2015 iz 5 regionalne nepremičninske konference v Ljubljani

Ponedeljek, 18. januar 2016 - 08:21

Za prezentacijo kliknite več o tem.