15.11.2016, Ljubljana: Svetovni WEB izobrževalni strokovni seminarji

Četrtek, 17. november 2016 - 09:48

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI se je odzvalo na povabilo FIABCI World Council of Managers za sodelovanje pri Web seminarjih s predstavitvijo slovenskega trga. Tokratni govornik je bil g. Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS, ki je s sogovornikoma ga. Desislavo Feradzhievo iz Bolgarije in g. Miltosom Apostolidisem iz Grčije razpravljal o ureditvi področja upravljanja stavb v etažni lastnini v posamezni državi. Vsak od razpravljavcev je predstavljal zakonsko ureditev v svoji državi. Pogovor je vodil Alexey Smerdev, generalni sekretar FIABCI World Council of Managers.

Na prvem Web seminarju je pogovor potekal o pravilih odločanja v stavbah v etažni lastnini, o pravnih vprašanjih vezanih na skupnost etažnih lastnikov in o položaju nadzornega odbora. Udeleženci so soočili ureditve v posameznih državah jugovzhodne Evrope in spregovorili tudi o nekaterih dobrih praksah.

Razprava se bo nadaljevala v okviru drugega Web seminarja, ki bo v torek, 22.11.2016, ob 18.00. 

Več o delovanju FIABCI na tem linku.