30.10.2019, Ljubljana: Okrogla miza o delovnem osnutku novega Stanovanjskega zakona (SZ-2)

Sreda, 20. november 2019 - 09:00

Skupna stališča, pripombe in predlogi udeležencev okrogle mize o osnutku novega Stanovanjskega zakona


Dne 30.10.2019 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala okrogla miza o delovnem osnutku novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) na kateri smo sodelovali:

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija
Zveza društev pravnikov Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Združenje lastnikov nepremičnin – ZLAN
Pravniško društvo v Mariboru

Udeleženci okrogle mize so sprejeli skupna stališča, ki so dostopna v pripetih dokumentih.

Za celotno vsebino kliknite več o tem.

05.07.2019, Ljubljana: Problematika stanovanjske oskrbe v Republiki Sloveniji

Petek, 5. julij 2019 - 15:45

Pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije


V strokovnih asociacijah, ki v Republiki Sloveniji delujemo na področju poslovanja z nepremičninami, pa tudi v nekaterih drugih deležnikih, za katere je stanovanjska oskrba izjemnega pomena, že več let ugotavljamo, da politika temu vprašanju oziroma področju ne namenja zadostne pozornosti. Posamezne politične stranke sicer potrebo po ureditvi področja oziroma po zagotavljanju stanovanj z veseljem uporabljajo v svojih volilnih programih, zanos pa običajno poneha, ko pridobijo možnost (so) odločanja. Akterjem, ki se s tem vprašanjem ukvarjamo dnevno, razlogi za takšno apatijo oziroma nezainteresiranost politike v zvezi s tako pomembnimi vprašanji sicer niso znani, so pa lahko povezani s tem, da gre za strokovno zahtevna vprašanja, ki jih je poleg tega včasih možno rešiti le z manj všečnimi ukrepi, predvsem pa je potrebno za bistveno izboljšanje stanovanjske oskrbe z najemnini stanovanji nameniti več sredstev tako države, kakor tudi občin. To je sicer z dogovorom koalicijskih strank samo načelno tudi predvideno, ne vemo pa, kako bo uresničena zaveza o 0.4 % BDP za stanovanjsko oskrbo in izgradnjo novih 10 000 javnih najemnih stanovanj.

Za celotno vsebino kliknite več o tem.

03.07.2019, Ljubljana: Reševanje stanovanjske politike v državi na ramenih in v breme nepremičninskih posrednikov

Četrtek, 4. julij 2019 - 13:42

Komentar k predlogu spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju - novela ZNPosr-C

 

Nerazumne ideje za omejevanje dejavnosti nepremičninskih posrednikov ne pojenjajo.

Nepremičninski posrednik pri opravljanju svojega dela in predvsem opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami varuje tako interese in koristi najemnika, kakor tudi najemodajalca.

Po predlogu politične stranke Levica nepremičninska družba za svoje strokovno delo ne bi smela računati več kot 4% od dogovorjene najemnine oziroma največ eno mesečno najemnino. S tem bi, po mnenju predlagatelja, zmanjšali stroške najemnika in povečali dostopnost najemnih stanovanj v Sloveniji.

Dne 3. 7. 2019 je na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije na posvetu nepremičninski posrednikov in družb za nepremičninsko posredovanje potekal posvet o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (novela ZNPosr-C), ki je v zakonodajni proceduri.

Posveta se je kot predstavnik Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija udeležil častni predsednik združenja Jože Podgoršek in pri tem izpostavil mnenje in stališča združenja, kakor tudi pomembna opažanja, ki lahko v prihodnosti bistveno negativno vplivajo na pogoje delovanja v gospodarstvu. SNZ – Združenje FIABCI je mnenja, da tako država, kot resorno ministrstvo namenjata premalo resursov, aktivnosti in pozornosti za ureditev stanovanjskega trga. Zato je združenje tudi prepričano, da je predlagana novela zakona toliko bolj zgrešen poskus reševanja problematike najemnega in stanovanjskega trga, kot pa resnični in nujno potrebni kvalitetni in sistemski ukrepi za prepotrebno urejanje tega področja v smeri večje dostopnosti do stanovanjskih nepremičnin za potrošnike, pri tem pa država hkrati še povečuje davčno obremenitev v obliki višjega davka na oddajanja premoženja v najem. Pri tem smo v združenju mnenja, da takšni ukrepi niso ustrezno premišljeni, še manj pa usklajeni ali dejansko koristni za ta segment stanovanjskega trga.

V združenju smo prepričani, da ima država na voljo tudi veliko ustreznejših in dejansko učinkovitejših možnih mehanizmov za regulacijo stanovanjskega trga, kot pa je sedanji pristop s sprejemom novele zakona, ki bo zgolj omejeval svobodno gospodarsko pobudo in dodatno dušil trg tržnih najemnih stanovanj z nerazumno in neutemeljeno regulacijo storitev nepremičninskega posredovanja.

Za celotno vsebino kliknite več o tem.

Vabilo na Simpozij o ocenjevanju vrednosti nepremičnin v Nemčiji in primerjava s Slovenijo

Četrtek, 18. april 2019 - 16:43

predavatelja gospoda dipl. inž. Wilfried Manna

Spoštovani


Vabimo vas na »Simpozij o ocenjevanju vrednosti nepremičnin v Nemčiji in primerjava s Slovenijo«, ki ga organizira Nepremičninski inštitut SNZ FIABCI d.o.o. v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem – FIABCI Slovenija.


Simpozij o ocenjevanju vrednosti nepremičnin v Nemčiji in primerjava s Slovenijo dipl. inž. Wilfried Mann izvedenec za vrednotenje nepremičnin in tržne analize, podpredsednik izvedenskih odborov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin v deželni prestolnici Düsseldorf in v okrožju Mettmann  


- osebna predstavitev predavatelja  https://www.iwa-mann.de/startseite/zur-person/

Vabilo s programom in predstavitvijo gospoda W. Manna je v prilogi - kliknite več o tem.
 
Simpozij bo v četrtek, 25. in petek, 26. aprila 2019 v Kristalni palači BTC City v Ljubljani, Šmartinska 152 (kongresna dvorana). 


Vaše prijave sprejemamo do dne 22.4.2019  na elektronski naslov info@fiabci.si.
 

25. obletnica delovanja združenja - NEPREMIČNINSKI INFORMATOR št. 50

Ponedeljek, 12. marec 2018 - 13:31

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija, je ob 25. letnici svojega delovanja, izdalo jubilejno 50. številko Nepremičninskega informatorja. V Nepremičninskem informatorju boste lahko prebrali o delovanju in udeležbah naših članov na najpomembnejših nepremičninskih dogodkih doma in v tujini.