27.6.2024: Združenje SNZ - FIABCI Slovenija poslalo Ministrstvu za naravne vire in prostor, Ministrstvu za finance in GURS-u pripombe k Spremembam in dopolnitvam Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Petek, 28. junij 2024 - 12:00

Združenje SNZ – FIABCI Slovenija je dne 27.6.2024 poslalo Ministrstvu za naravne vire in prostor, ministru Jožetu Novaku, Ministrstvu za finance, ministru Klemnu Boštjančiču in  GURS-u pripombe k Spremembam in dopolnitvam Zakona o množičnem vrednotenju.

Vabljeni k branju.

26.6.2024: Pobuda Združenja - SNZ FIABCI v zvezi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona - prošnja

Petek, 28. junij 2024 - 10:00

Združenje SNZ - FIABCI Slovenija je dne 26.6.2024 poslalo predsednici Državnega zbora RS dr. Urški Klakočar Zupančič, Ministrstvu za solidarno prihodnost, ministru Simonu Maljevacu in Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora dokumente v zvezi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Predlog zakona v zadnjem predlogu po našem mnenju ne pripomore k primerni rešitvi, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče Republike Slovenije.

Ocenjujemo, da bi sprejem predlaganega zakona v delu, ki naj bi odpravil ugotovljene neskladnosti z Ustavo RS, pomenil resno tveganje in škodo ne samo za lastnike denacionaliziranih stanovanj, temveč potencialno tudi za Republiko Slovenijo in njen ugled.

Vljudno vabljeni k branju.

7.6.2024: Mnenje k pripombam Narodne banke Srbije glede napovedane dopolnitve Zakona o posredovanju v prometu in zakupu nepremičnin

Petek, 7. junij 2024 - 10:00

Klaster nekretnine Gospodarske zbornice Srbije je zaprosil za mnenje člana SNZ FIABCI Slovenija Francija Gerbca k pripombam, ki jih je to Združenje prejelo od Narodne banke Srbije glede napovedane dopolnitve Zakona o posredovanju v prometu in zakupu nepremičnin z uvedbo fiduciarnega računa za nepremičninske družbe. Zakonska pobuda  je bila pripravljena že v lanskem letu, vendar je Narodna banka Srbije šele pred kratkim oblikovala svoje pripombe, ki jih objavljamo. K tem pripombam je Franci Gerbec pripravil mnenje, ki ga objavljamo. Pri pripravi mnenja je bila upoštevana ureditev fiduciarnega računa v treh zakonih v Republiki Sloveniji, to je v Zakonu o odvetništvu, v Zakonu o notariatu ter v Zakonu o nepremičninskem posredovanju. 

Vabljeni k branju.

24.4.2024, Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1F)

Petek, 26. april 2024 - 10:00

Združenje SNZ – FIABCI Slovenija je v zvezi s problematiko najemnin v denacionaliziranih stanovanjih dne 24.4.2024 poslalo na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ministru Simonu Maljevacu kot eden od članov Stanovanjskega sveta pri ministrstvu izsledke svoje analize. Združenje je ob tem pregledalo tudi reševanje tovrstnih problemov v Republiki Hrvaški, kjer sta te primere obravnavala tako Ustavno sodišče Republike Hrvaške, prav tako pa tudi ESČP.

Vabljeni k branju.

15.3.2024, Predstavitev razvoja projekta »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«

Sreda, 3. april 2024 - 10:00

Člani UO FIABCI smo bili vabljeni v NG Zlato dvorano Narodne galerije na dogodek »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«. Glavni cilj projekta je gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter starejšim omogočiti samostojno mobilnost in dostopnost v javnem prostoru.

Vabljeni k branju.

19.3.2024, Ali je stanovanj v Sloveniji res premalo (nastop člana združenja g. Romana Renerja na konferenci Zlati kamen 2024)

Ponedeljek, 25. marec 2024 - 09:00

Konferenca Zlati kamen je namenjena izboru najboljših praks na področju lokalne samouprave. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Konferenco je otvoril Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost RS.
Konferenca Zlati kamen 2024 je osredotočena na prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih pristopov v občinski prostorski politiki. Na letošnjem izboru je bila ključna tema občinska prostorska politika, ki upošteva jasno vizijo prostorskega razvoja, urbanistično načrtovanje, trajnostni razvoj in druge vidike. Za najboljšo občino je bila po izboru za 13. nagrado Zlati kamen izbrana mestna občina Murska Sobota.

Vabljeno uvodno predavanje je imel član našega združenja, mag. Roman Rener in sicer z naslovom: Ali je stanovanj in hiš v Sloveniji res premalo?

Vljudno vabljeni k branju.

18.1.2024, Predstavitev pobude »21 stopinj za 21.stoletje« na Generalni skupščini FIABCI (Riad, Savdska Arabija 04.12. do 07.12.2023)

Četrtek, 18. januar 2024 - 09:00

Predsednik združenja g. Marko Novak se je v imenu našega združenja udeležil zasedanja Generalne skupščine združenja FIABCI. V času od 04.12.2023 do 07.12.2023 se je v Riadu v Savdski Arabiji, zbralo več kot 150 delegatov.

Ključni namen udeležbe je bila predstavitev pobude našega združenja za varčevanje z energijo in zmanjševanje ogljičnega vpliva na okolje, imenovane »Iniciativa 21 stopinj«.