09.02.2021, Ljubljana: FIABCI Slovenija je skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije in GZS-ZPN pomembno prispevalo k sprejemu interventnih ukrepov na področju najemnin po #PKP7

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija je skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije in GZS-Zbornico za poslovanje z nepremičninami po več mesečnem delu in več poslanimi predlogi za ureditev tega področja na Vlado in Ministrstvo za pravosodje, pomembno prispevalo k sprejemu interventnih ukrepov na področju najemnin po Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 /ZIUPOPDVE/ (Uradni list RS, št. 203/2020 z dne 30.12.2020) - #PKP7.

Besedilo sprejetega 117. člena PKP7 (v obravnavi 116. člen) in obrazložitev intervetnih ukrepov, ki se nanašajo na najemna razmerja poslovnih nepremičnin prilagamo v priloženih datotekah. Pri tem je Ministrsvo za pravosodje pri pripravi predloga za obranavo na Vladi in kasneje v Državnem zboru v pretežni meri sledilo našim predlogom in predstavljenim izhodiščem.

Ključne točke so:

 • nova upravičenja so primarno usmerjena v izboljšanje podrejenega položaja najemnika. Ključni cilj je, da stranki najemno pogodbo sporazumno prilagodita in posledično najemnik ne bo uresničil novega interventnega upravičenja, ki ga prinaša ta zakon;
 • v okviru razprav na ESS je bilo izpostavljeno, da se mora ukrep nanašati na tudi na že obstoječa najemna razmerja, hkrati pa je bilo jasno treba zapisati kdo so naslovniki tega ukrepa in za katerega obdobja, pri čemer je bila sprejeta odločitev, da naj se možnost podaljšanja najemne pogodbe in odloga najemnine, omogoči tudi za obdobje pred uveljavitvijo PKP7. Takšen retroaktivni poseg je v okviru obrazložitev z vidika ustavnosti tudi izrecno obrazložen;
 • če najemnik zahteva odlog plačila najemnine lahko najemodajalec zahteva ustrezno zavarovanje. Gre za neke vrste prilagoditev ugovora ogroženosti iz 102. člen OZ. Najemodajalec bo tako lahko zahteval zavarovanje v obliki zastavne pravice na premoženju (premičnini, ali terjatvi dolžnika). Menimo, da je namreč ta določba pomembna tudi z vidika zavarovanja najemodajalca v primeru morebitne kasnejše insolventnosti (ali če tudi koncu epidemije insolventnosti najemnik ne bo odpravil in bo začel postopke zaradi insolventnosti);
 • s predlagano določbo je jasno zapisano kdaj mora najemnik ta upravičenja zahtevati, namreč slednji roki so, z vidika pravne predvidljivosti, nujni za nasprotno stranko – najemodajalca;
 • upoštevaje, da bo v prihodnjih mesecih še lahko prihajalo do »odpiranja« in »zapiranja« gospodarskih dejavnosti in s tem uporabe ali neuporabe poslovne nepremičnine za dogovorjen namen je določen konkreten rok (30.6.) od katerega začne teči 6 mesečni rok v katerem mora najemnik vrniti odložene najemnine - če Vlada trajanja tega ukrepa ne podaljša.
 • ureditev vsebuje tudi izrecno določbo, da odpoved ali odstop od najemne pogodbe iz razloga, ker najemnik poda zahtevo v skladu s tem členom, ni dopusten.

Podrobneje so ukrepi opisani v okviru obrazložitve v pripetih datotekah.

18.03.2021, Ljubljana, FIABCI Slovenija je MF, MOP in FURS posredovalo predloge za pripravo novih sistemskih priporočil občinam glede urejanja podatkov NUSZ v odlokih občin

MF, MOP in FURS pripravljajo nova sistemska priporočila občinam glede urejanja NUSZ v odlokih občin, kakor tudi urejanja podatkov za odmero NUSZ v občinskih zbirkah podatkov za odmero NUSZ. Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija je na podlagi svojih raziskav poslalo pristojnim državnim organom svoje predloge.

S klikom sledite povezavi (Več o tem) za ogled poslanih predlogov.

19.03.2021, Ljubljana, FIABCI Slovenija - objava poročila o aktivnostih za pretekli dve leti

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija je v zvezi s pridobljenim statusom nevladne organizacije na področju urejanja prostora, ki deluje v javnem interesu, na MOP posredovalo poročilo o svojih aktivnostih za pretekli dve leti.
Poročilo objavljamo kot pregledni prikaz aktivnosti v zadnjih dveh letih.

S klikom sledite povezavi (Več o tem) za ogled poročila o aktivnostih.

21.04.2021, Ljubljana, FIABCI Slovenija - sklep nemškega ustavnega sodišča o omejevanju najemnin za stanovanja

Nemško ustavno sodišče je odločilo, da je državno določanje višine najemnine za nepremičnine zasebnikov nezakonito. 
https://siol.net/novice/svet/ustavni-sodniki-razblinili-sanje-o-poceni-najemninah-za-stanovanja-550177 

V združenju smo mnenja, da bi glede višine najemnin za stanovanja v tržnem gospodarstvu (tako v Nemčiji kot tudi v Sloveniji) moral delovati svobodni trg ponudbe in povpraševanja. Vsaka država bi mladim morala pomagati na drugačen način, da bodo prišli do stanovanj ali do cenejših najemov, nikakor pa to ne bi smelo biti samo na plečih najemodajalcev, kot je bilo to administrativno predvideno v Berlinu.

Vabljeni k branju članka.

06.05.2021, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade v zvezi s predlogom alternativnega financiranja Zakona o dolgotrajni oskrbi

Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade s predlogom, ki se nanaša na alternativno financiranje Zakona o dolgotrajni oskrbi

V Slovenskem nepremičninskem združenju - FIABCI Slovenija že vrsto let spremljamo poskuse sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO), ki je po našem mnenju nujen. Žal se je sprejetje tega zakona odložilo zaradi nasprotovanja že dveh preteklih finančnih ministrov in bojimo se, da bo ob predlogu dodatne obremenitve plač v višini 2,94 % tudi tokrat enako.
Kot smo seznanjeni v združenju, je ministrstvo za zdravje (MZ) kot edino možnost za pokritje manjkajočih 330 mio EUR od skupno 620 mio EUR, kolikor je finančno breme uvedbe ZDO, predlagalo obdavčitev neto plač v višini 2,94 %. To bi bil dodaten korak v smer dodatne obremenitve dela, ki ga tako IMF kot tudi OECD odločno odsvetujeta.
Tudi drugje v razvitem svetu in v EU iščejo nove vire za pokrivanje povečanja socialnih stroškov države. Zanimiv je predvolilni predlog nemške CDU, ki za pokrivanje in ohranjanje pokojnin predlaga tudi 2 odstotni točki veljavnega DDV-ja, kar pa negativno vpliva na potrošnjo. Seveda je še nekaj drugih možnosti – omenjamo predvsem šibko obremenitev premoženja, kjer ima Slovenija še veliko neizkoriščenih priložnosti.

Ker v združenju menimo, da dodatna obremenitev plač tudi širše družbeno ni sprejemljiva, smo Vladi RS posredovali kratko predstavitev koncepta davka na premoženje, ki smo ga poimenovali »Tisočinka«. Prednost tega predloga je, da je enostaven, pri čemer pa je nadvse pomembno tudi to, da imamo za zajem tega davka vse potrebne podatke že danes. S takšnim davkom na premoženje, ki ga je v Sloveniji skupaj okoli 300 mrd EUR, bi z nizko obdavčitvijo v višini ene tisočinke vrednosti premoženja lahko pridobili okoli 300 mio EUR dodatnih davkov letno, ki bi jih direktno porabili za sofinanciranje ZDO.

Tudi širši evropski davčni kontekst govori v prid takšnemu davku na premoženje. Statistični podatki znotraj EU-27 nam kažejo, da imamo v Sloveniji daleč podpovprečne davke na premoženje ter da je na tem področju veliko prostora za uvedbo davkov na premoženje, ki bi nas vodili proti povprečju EU. Podatki OECD kažejo, da v Sloveniji dobimo od davkov na premoženje 0,62 % BDP, povprečje EU-27 pa je 1,8 %. To pomeni, da dosegamo v Sloveniji samo tretjino tistega, kar pobere povprečna evropska država tistim, ki premoženje imajo.

Uvedba takšnega davka na premoženje bi v nadaljnjem razvoju davka na premoženje omogočila še dodatno razbremenitev plač in/ali zmanjšanje rekordnega proračunskega primanjkljaja.

Vlado Republike Slovenije ter Ministrstvi za zdravje in finance smo prosili, da pregledajo predlog združenja ter se do njega opredelijo. Prepričani smo namreč, da je predlog uvedbe davka na premoženje potreben in znotraj takšnega koncepta tudi širše družbeno sprejemljiv.

Dokument bomo poslali tudi vsem drugim parlamentarnim političnim strankam, ESS, GZS, OZS, ZDUS ter drugi zainteresirani javnosti s prošnjo, da se do njega opredelijo.

Pismo in ppt prezentacija sta v pripetih datotekah k tej novici.

10.5.2021, članek v časopisu VEČER: Predlog Vladi: Obdavčiti kapital in ne delo

V časopisu VEČER je bil objavljen članek na temo »Predlog Vladi: Obdavčiti kapital in ne delo«, v katerem se sklicujejo na navedbe predsednika Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI Slovenija, mag. Marka Novaka. 

Članek je v pripeti datoteki.

Vljudno vabljeni k branju.

32. Posvet: Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 11. do 12. november 2021


Združenje FIABCI Slovenija je tudi letos sodelovalo pri oblikovanju programa 32. Posveta: Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami.

Prvi dan bodo na plenarnem delu Posveta v popoldanskem delu s svojimi prispevki sodelovali tudi člani našega združenja:

Davki na premoženje v Sloveniji (četrtek, 11.11.2021 ob 14.00):

 • mag. Marko Novak
 • Tomaž Banovec


Digitalna preobrazba prostora (četrtek, 11.11.2021 ob 15.30):

 • Leon Kobetič
 • mag. Tomaž Černe


Drugi dan bo v okviru Sekcije za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin s svojim prispevkom sodeloval član združenja:

Avtomatizacija ocenjevanja nepremičnin na Balkanu (petek, 12.11.2021 ob 9.00):

 • mag. Anton Kožar


Posvet bo trajal dva dneva.

Člani SNZ FIABCI imajo pri prijavi in plačilu kotizacije za udeležbo naslednje ugodnosti:

 • popust za soorganizatorje – za prijave in plačila do 14.10.2021 v višini 15%, po 14.10.2021 pa v višini 10%
 • dodatni 5% popust za promocijsko kodo, ki jo poiščete pri sponzorjih na spletni strani https://posvetnepremicnine.si/sponzorji/. Zaenkrat sta kodo objavila Imagine in SSRS. Kodo morate vpisati ob prijavi na Posvet.


Prijavo na 32. Posvet opravite na tem naslovu: https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/Obrazec/O-Posvet_2021 

Vabimo vse člane, da se udeležijo Posveta. 

Prilagamo program posveta.

Podroben program 32. posveta je na voljo na povezavi:  https://posvetnepremicnine.si/program/

 

1.12.2021, RTV SLO, oddaja Moje mnenje - O trgu nepremičnin, kdaj bo počil nepremičninski balon?

Predsednik našega združenja SNZ – FIABCI Slovenija, mag. Marko Novak, je bil gost v oddaji »Moje mnenje – O trgu nepremičnin, kdaj bo počil nepremičninski balon?«, ki je bila na sporedu v sredo, 24.11.2021 ob 21. uri na 2. programu TV Slovenija. Pogovor je potekal o cenah nepremičnin v Sloveniji.

V oddaji sta nastopila tudi g. mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS (ki je redni član združenja) in g. Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS (ki je pridruženi član združenja).

Ogled oddaje je možen na spletnem medijskem portalu TVSLO in sicer na povezavi: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174825243?s=tv 

Oddaja, objavljena na medijskem portalu, je 20 minut daljša kot tista, ki je bila objavljena na televiziji.

Vljudno vabljeni k ogledu.

22.12.2021, aktualni članek v časniku FINANCE: OECD Sloveniji: razbremenite plače, obdavčite nepremičnine

V časniku FINANCE je bil dne 2.12.2021 objavljen članek »OECD Sloveniji: razbremenite plače, obdavčite nepremičnine«.

Pri OECD napovedujejo, da se bo inflacija v Sloveniji do leta 2023 okrepila.

OECD Sloveniji svetuje, da bi lahko dolgoročne obete za rast okrepila z do rasti bolj prijazno davčno mešanico, če bi znižala obdavčitev dela, to pa sofinancirala tudi z višjim obdavčenjem nepremičnin.

Članek je dosegljiv na spletu na tem naslovu:
https://www.finance.si/8983786/OECD-Slovenija-si-lahko-obete-izboljsa-ce-zmanjsa-obdavcitev-dela-to-pa-financira-tudi-z-davki-na-nepremicnne?

Vljudno vabljeni k branju.

22.12.2021, 32. Nepremičninska konferenca v Portorožu - predstavitev koncepta "Tisočinka"

Predsednik SNZ FIABCI mag. Marko Novak je na 32. Nepremičninski konferenci v Portorožu 11. novembra 2021 v okviru plenarnega posveta »Davki in premoženje v Sloveniji« prvič uradno predstavil koncept »Tisočinka«, ki predstavlja nov pogled in predlog glede načina čim širšega in čim bolj uravnoteženega zajema in odmere davka na vsa premoženja (ne le na nepremičnine) v Sloveniji.

Na plenarni razpravi so sodelovali še:

 1. mag. Ivan Simić, generalni direktor, Finančna uprava RS
 2. ga. Tina Humar, generalna direktorica, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance
 3. g. Bojan Ivanc, glavni ekonomist, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije.


Posnetek te predstavitve in razprave z uglednimi gosti, je na voljo na povezavah:

Marko Novak - https://youtu.be/LJlC8Zhqb1o
Davki na premoženje v Sloveniji - https://youtu.be/umV5VF8V74Q

Vljudno vabljeni k ogledu.

22.12.2021, Ljubljana, FIABCI Slovenija je MF, FURS in vodjem poslanskih skupin v DZ RS posredovalo pripombe in predloge k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N)

Združenje FIABCI Slovenija je poslalo ministru za finance, direktorju FURS in vodjem poslanskih skupin Pripombe in predloge k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. 

Na podlagi sodne prakse in prepoznanih vrzeli v trenutni zakonski ureditvi menimo, da je nujno potrebno ustrezno zakonsko urediti določene posebnosti postopkov za pravilno in zakonito odmero NUSZ, saj ureditev v veljavnem ZDavP nima posebnih in potrebnih določb glede postopka odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Iz Letnega poročila Finančne uprave RS za leto 2020 izhaja, da je vloženih zelo veliko, okoli 10.000, pritožb zoper odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).  Pritožbe se nanašajo pretežno na nekakovostne podatke občin, ki so  podlaga za odmero NUSZ. V zvezi s postopki določanja podatkov, ki so podlaga za odmero NUSZ, je temeljna značilnost, da občine pogosto ne spoštujejo postopka obvezne javne razgrnitve podatkov za odmero NUSZ, kar bi omogočalo zavezancem za plačilo NUSZ pravočasno vlaganje pripomb in ugovorov na občine še pred izdajo odločbe o odmeri NUSZ. Prav tako je iz velikega števila pritožb razvidno, da občine pogosto ne upoštevajo pri določanju podatkov za odmero NUSZ podatke iz uradnih evidenc (kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin GURS). Občine same določajo podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih in z njim praviloma ne seznanijo lastnike nepremičnine v fazi določanja. Zato lahko zavezanci ugovarjajo pravilnosti in zakonitosti teh podatkov šele s pritožbo zoper odločbo o odmeri. Zavezanci pa so dolžni plačati nadomestilo v določenem roku, ker pritožba ne zadrži obveznosti plačila.

Ugotavljamo, da je FURS sicer v letu 2016 izdal določena priporočila občinam glede priprave podatkov in vodenja postopkov njihovega določanja, toda številne občine ne izvajajo postopkov predhodne razgrnitve podatkov za pozidana in nepozidana stavbna zemljišča, ki so določena v še vedno veljavnih členih 218.c in 218.č ZGO-1.

Zato menimo, da bi bilo nujno zagotoviti bistveno večjo stopnjo pravne varnosti zavezancev za plačilo NUSZ prav v zvezi z določanjem podatkov, ki jih občine vodijo v svojih zbirkah podatkov. Po naših analizah bi se na ta način ne samo bistveno zmanjšalo število pritožb zoper odločbe o odmeri NUSZ, temveč tudi zagotovili višji prihodki občin iz naslova NUSZ zaradi izboljšane kakovosti podatkov.

Predlagamo, da predlagatelj zakona in poslanske skupine proučijo naše pripombe in predloge za dopolnitev predloga zakona tako, da bo zagotovljena preglednost postopka zajema, upravljanja in kakovosti podatkov za odmero NUSZ ter s tem povezano pravilnost in zakonitost odmere NUSZ.

Menimo tudi, da bi z upoštevanjem predlaganih pripomb in predlogov tudi zagotovili FURS pogoje za učinkovitejše in racionalnejše vodenje postopkov odmere NUSZ v primerjavi s sedanjim stanjem na tem področju, saj je FURS sedaj bolj ali manj samo v vlogi posrednika za izdajo odločb za odmero NUSZ in lahko za pripravo odločb za odmero nadomestila sprejema pogosto tudi očitno nezakonite in nepravilne podatke občin.

Menimo tudi, da bi FURS morala dopolniti sistemska priporočila občinam, ki jih je izdala leta 2016 ter skleniti z občinami učinkovite protokole za določanje in pošiljanje podatkov za odmero NUSZ.

Spremni dopis ter pripombe in predlogi sta v pripetih datotekah k tej novici.