19.9.2016, Ljubljana: ZAKLJUČKI Strokovnega posveta o najemnem trgu v Republiki Sloveniji, ki je bil dne 14.9.2016 v prostorih GZS

Ponedeljek, 19. september 2016 - 08:12

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI na podlagi razprave na Strokovnem posvetu o najemnem trgu v Republiki Sloveniji, ki sta ga organizirala dne 14.9.2016 na GZS sprejema naslednje

ZAKLJUČKE

Strokovnega posveta o najemnem trgu v Republiki Sloveniji

ki je bil dne 14.9.2016 v prostorih GZS

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in FIABCI-Slovensko nepremičninsko združenje, sta v sredo 14. septembra ob 10.00 v prostorih GZS organizirala strokovni posvet katerega osnovni namen je bil identificirati največje težave s katerimi se soočajo deležniki na najemnem trgu v Republiki Sloveniji in zadnje poiskati najprimernejše rešitve.

Program strokovnega posveta je zajemal naslednje vsebine:

  • Stanovanjski sklad RS - pomen Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za najemni trg v RS
  • Javni stanovanjski sklad MOL - instrumenti stanovanjske politike na lokalnem nivoju
  • Mladinski svet Slovenije in Urbanistični inštitut - rezultati anket o najemnem trgu pri nas
  • Združenje družb za nepremičninsko posredovanje - pogled na najemni trg z vidika nepremičninskih posrednikov
  • Mag. Anton Kožar – predstavitev študije o najemnem trgu
  • Združenje lastnikov nepremičnin ZLAN – problemi najemnega trga z vidika lastnikov nepremičnin
  • Okrogla miza o najemnem trgu 

 

Iz razprave vseh prisotnih je mogoče zaključiti, da se stroka v celoti strinja glede največjih težav najemnega trga v Republiki Sloveniji in tudi glede najpomembnejših ukrepov za odpravo teh težav in nadaljnji razvoj najemnega trga.

1. Povečati je potrebno najemniški fond tako v zasebnem kot javnem sektorju, za kar pa bo nujno sprejeti naslednje ukrepe:

a. Znižanje davčnih obremenitev zasebnih najemodajalcev

b. Ukinitev neprofitne in uvedba stroškovne najemnine ter stanovanjskega dodatka

c. Odprava administrativnih ovir na najemnem trgu

2. Potrebno je zagotoviti dosledno spoštovanje in preverjanje pogojev za najemnike javnih stanovanj, kar v tem trenutku delno onemogočajo administrativne ovire (pridobivanje podatkov), delno pa zakonska omejitev preverjanja za najemnike, ki imajo sklenjene najemne pogodbe pred uveljavitvijo zakona.

3. Povečati je potrebno pravno varnost tako najemnikov kot najemodajalcev, kar lahko dosežemo le s preprečevanjem črnega trga. Obenem je potrebno poenostaviti postopke odpovedovanja najemnih pogodb v primeru kršitev.

4. Čim prej je potrebno zagotoviti implementacijo najpomembnejših rešitev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, pri čemer bo morala stroka enotno delovat v smeri pritiska na odločevalce, saj lahko na podlagi dosedanjih izkušenj ugotovimo, da za nujne spremembe manjka politične volje.

Predstavniki javnih stanovanjskih skladov so v ločenem mnenju poudarili, da bo za povečanje javnega fonda najemniških stanovanj potrebno zagotoviti finančna sredstva, primarno z redefinicijo najemniške politike, ki jo predvideva Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu, v nasprotnem primeru pa z drugimi viri, saj trenutno zaradi teh razlogov prihaja do drastičnega krčenja javnega fonda najemnih stanovanj. 

 

Celotno razpravo si lahko ogledate v priponki.