Vabilo za udeležbo - Okrogla miza: "POLOŽAJ IN VLOGA POSREDNIKOV NA NEPREMIČNINSKEM TRGU"

Torek, 11. oktober 2016 - 14:11

v četrtek, 27.10.2016 ob 11 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Podnaslov - PREDSTAVITEV KLJUČNIH IZHODIŠČ NOVEGA ZAKONA O NEPR.POSREDOVANJU V SLO in PRIMERJAVA ZAKONODAJNIH REŠITEV v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI organizira skupaj z GZS – Zbornico za poslovanje z nepremičninami mednarodno okroglo mizo nepremičninskih strokovnjakov na temo »Položaj in vloga posrednikov na nepremičninskem trgu – predstavitev ključnih izhodišč novega slovenskega Zakona o nepremičninskem posredovanju in primerjava zakonodajnih rešitev in izkušenj v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji«.

Izhodišče za okroglo mizo so predlagane spremembe oz. novi slovenski Zakon o nepremičninskem posredovanju. Na tej podlagi želimo s sogovorniki soočiti izkušnje iz uvajanja in izvajanja Zakona o nepremičninskem posredovanju Srbije in podobnega zakona na Hrvaškem.

Okrogla miza se bo začela ob 11.00h, ko bodo goste pozdravili g. Jože Podgoršek, predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in g. Boštjan Udovič, direktor GZS - Zbornice za poslovanje z nepremičninami in predstavnik Ministrstva za Okolje in Prostor.

V uvodu k okrogli mizi bo g. Robert Geisler predstavil glavne predlagane spremembe novega slovenskega Zakona o nepremičninskem posredovanju.

Okrogle mize, ki jo bosta vodila g. Jože Podgoršek in g. Boštjan Udovič, se bodo udeležili:

-  g. Franci Gerbec, častni član Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, član Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

- g. Robert Geisler, član Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, član Upravnega odbora GZS - Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami,

- g. Igor Knez, namestnik direktorja Pravne službe GZS za zakonodajo,

- ga. Ema Culi Hrvatska gospodarska komora, direktorica Sektor trgovine, Republika Hrvaška, v potrjevanju

- g. Dubravko Ranilović, direktor Udruženja poslovanja nekretninama – HGK, direktor Kastel Zagreb d.o.o., Republika Hrvaška,

- g. Željko Stojanović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Republika Srbija, Predsednik Komisije za polaganje izpitov za nepremičninske posrednike v prometu z nepremičninami

- g. Nenad Đorđević, predsednik upravnega odbora Klaster nekretnine, direktor Mozaik nekretnine, Republika Srbija.

Povabljeni gosti:

- Člani UO Klaster nekretnine Srbija
- Člani UO Burza nekretnina Hrvaška
- Člani UO ZDNP- Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
- Člani Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI

Ob 15.00h bo sledila še tradicionalna predstavitev aktualnih dogajanj na nepremičninskih trgih –t.i. »Regionalna nepremičninska panorama«, ki jo bo vodil g. Jože Podgoršek, na njej pa bodo sodelovali predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, Burze nekretnina iz Hrvaške in Klaster nekretnina iz Srbije:
- Pregled nepremičninskega trga na Hrvatskem g. Patrick Franolić direktor Spiller Farmer d.o.o., Hrvaška, Burza nekretnina
- Pregled nepremičninskega trga v Srbiji, Klaster nekretnine, Srbija
- Pregled trga nepremičnin v Sloveniji g. Boštjan Blatnik ABC nepremičnine d.o.o.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenih sedežev v dvorani prijave sprejemamo do zapolnitve vseh sedežev. Prijavo za udeležbo se potrdi pisno potrdite na e naslov info@fiabci.si oz. generalni sekretarki ga. Aleksandri Osterman 041- 359769 do najkasneje 24.10.2016. Zaključek okrogle mize je predviden ob 16.00h.

 

Pripete datoteke