Slovensko nepremičninsko združenje in Okrogla miza objavljata dokument ''Stališča, pripombe in predloge'' k osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa

Ponedeljek, 10. junij 2013 - 23:06

Slovensko nepremičninsko združenje in Okrogla miza objavljata dokument  ''Stališča, pripombe in predloge'' k osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa s prilogami kateri je rezultat dela posebne delovne skupine našega združenja in razprave na dveh ''Nepremičninskih okroglih mizah'', ki povezuje različne strokovnjake z nepremičninskega področja kot neformalna oblika sodelovanja zainteresirane javnosti.
Upamo, da se bodo predložena stališča, pripombe in predloge lahko koristno uporabili pri nadaljnji pripravi tega pomembnega strateškega nacionalnega razvojnega programa. Pri tem izražamo pripravljenost vseh podpisnikov – članov Slovenskega nepremičninskega združenja in ''Nepremičninske okrogle mize'' za aktivno in tvorno sodelovanje pri nadaljnjem oblikovanju osnutka novega Nacionalnega stanovanjskega programa.

Združenje FIABCI Slovenija