19.8.2022, Ljubljana, FIABCI Slovenija je Ministrstvu za finance poslalo odziv na Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini

Sreda, 24. avgust 2022 - 13:00

Združenje FIABCI Slovenija je Ministrstvu za finance RS poslalo odziv na Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini

V Slovenskem nepremičninskem združenju FIABCI – Slovenija smo obravnavali predloge Ministrstva za finance RS, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini. Gradivo smo podrobno preučili ter se opredelili do predlogov, hkrati pa Ministrstvu za finance podali tudi utemeljene predloge za izboljšanje celotnega sistema zaračunavanja davkov iz naslova oddajanja nepremičnin v najem.

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija se ne strinja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o dohodnini in je na podlagi večletnega strokovnega dela na obravnavanem področju in poznavanja ureditve obravnavanega področja v tujini, poslalo Ministrstvu za finance predlog ustreznejše ureditve.

Povzetek predlogov:

V združenju nasprotujemo dvigu obdavčitve dohodkov od oddaje nepremičnin v najem iz 15 % na 25 %, saj bodo učinki nižji od predvidenih, če te spremembe ne bodo podprte še z drugimi ukrepi in aktivnostmi, ki bi zmanjšale možnost oddajanja nepremičnin na črno ali vsaj onemogočale bistveno zmanjšanje prijavljenih zneskov najemnin.

Ob navedenem tudi menimo, da bi z ukrepi, ki smo jih predlagali ter ob ohranitvi veljavne stopnje obdavčitve (15 %) dosegli zasledovane višje davčne prihodke, če bi predpisali minimalno davčno priznano najemnino, ukinili možnost oddajanja nepremičnin preko s.p.-jev ter okrepili nadzor nad oddajanjem stanovanj.

V združenju prav tako menimo, da je nujno za okrepitev javnega najema stanovanj preko javne najemniške službe (JNS) podeliti tistim, ki se bi za takšno oddajanje odločili, 50 % davčno olajšavo. To bi bila pomembna vzpodbuda, saj v Republiki Sloveniji ta mehanizem sploh ni zaživel, zato ta ukrep smatramo kot nujen, če želimo popularizirati JNS, kot pomemben element pri zagotavljanju novih najemnih stanovanj.

Pospešitev oddajanja v najem praznih stanovanj bi bistveno izboljšali tudi, če bi najemodajalcem s spremembo zakonodaje omogočili višjo pravno varnost, saj je sedaj izrazito v koristi najemojemalcem.

Celoten dokument, posredovan Ministrstvu za finance RS, si lahko ogledate v pripeti datoteki k tej novici.