14.10.2020, 31. Posvet: Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 11. do 13. november 2020 – POSEBNI POPUST ZA ČLANE ZDRUŽENJA

Sreda, 14. oktober 2020 - 09:00

Združenje FIABCI Slovenija kot soorganizator 31. Posveta Portorož se je z GZS - Zbornico za poslovanje z nepremičninami dogovorilo za posebni popust za člane združenja za plačilo kotizacije

Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek v Sloveniji letos zaradi COVID-19 situacije ne bo izpeljan v obliki, kot smo je bili vajeni doslej.

Posveta v Portorožu žal ne bo. Hkrati pa nove razmere ponujajo tudi nove priložnosti. Glede na to, da se na stanovanjskem in nepremičninskem področju vedno nekaj dogaja, da so v pripravi pomembne spremembe stanovanjskega zakona in da bo epidemija pomembno vplivala tudi na dejavnost poslovanja z nepremičninami, se je GZS-ZPN kot glavni organizator odločil, da posvet letos izpelje v obliki videokonference.

Jasno je, da ima ta način izvedbe nekaj pomanjkljivosti, predvsem zato, ker ne omogoča druženja in mreženja, ki sta vsako leto pomembna vidika dogodka. Ta manko bo potrebno poskusiti na vse možne načine nadomestiti. Tudi digitalni pristopi namreč omogočajo komunikacijo udeležencev in sponzorjev. Poleg tega bodo vsi prijavljeni prejeli poseben »vavčer«, ki ga bodo lahko izkoristili tudi za udeležbo na posebnem družabnem srečanju, ki bo organiziran takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Na drugi strani videokonferenčni način prinaša tudi številne druge prednosti, kot so lažje sodelovanje tujih predavateljev, manj stroškov z udeležbo na posvetu ipd.

Posvet bo letos trajal tri dni.

 

Kotizacija:

 

Na podlagi dolgoletnega aktivnega sodelovanja združenja pri organizaciji in izvedba posvetom smo se dogovorili, do smo vsi člani združenja upravičeni do popusta za zgodnje prijave, ki letos znaša 40%! To seveda velja le za prijave do 21.10.2020. Pri prijavi morate v e-prijavnici obvezno navesti posebno kodo: FIABCIPOSVET2020
 

Opozorilo: 40% popust velja le za zgodnje prijave (do 21.10.2020), po tem datumu pa imamo 20%, ki pa ga lahko kombiniramo tudi s kodami za 10% kar potem znese okoli 30%. Pa količinski popust je seveda tudi na voljo (10% za drugega in naslednje udeležence iz podjetja).
Popust so identični, kot veljajo za GZS-ZPN.
Več o kotizacijah: https://posvetnepremicnine.gzs.si/vsebina/Kotizacija   
Več o načinu prijave: https://posvetnepremicnine.gzs.si/Obrazec/P-posvet-2020  

 

 

O programu:
 

Sreda je namenjena splošnim temam in širši strokovni in zainteresirani javnosti, četrtek in petek pa bo na programu delo po sekcijah.

Sreda, 11.11.2020

Kaj novela Stanovanjskega zakona prinaša na področju upravljanja?
Ali bodo spremembe Stanovanjskega zakona olajšale dostopnost do stanovanj?
Vpliv koronavirusa na poslovanje z nepremičninami

Četrtek, 12.11.2020

Sekcija za upravljanje nepremičnin:
Analiza trga upravljanja z nepremičninami
Soglasja za kredite v večstanovanjskih stavbah na Hrvaškem
Ugotovitve iz usmerjenih nadzorov Stanovanjske inšpekcije
Spremembe Stvarnopravnega zakonika

Stanovanjska sekcija:
Usklajevanje različnih nivojev nepremičninskih evidenc
Sobivanje starejših – izkušnje iz tujine in pogled naprej
Povpraševanje po javnih  najemnih stanovanjih v Mestni občini Maribor 
Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 
Primer dobre prakse – odkup večstanovanjskih hiš
Predstavitev izkušenj sobivanja iz Dunaja 

Petek, 13.11.2020

Sekcija za promet z nepremičninami:
Razlikovanje med pogodbo in predpogodbo v prometu z nepremičninami
Branje in razumevanje upravne dokumentacije ter legalizacija objektov
Predstavitev ugotovitev usmerjenega nadzora na podlagi določb ZVKSES
Predstavitev ugotovitev nadzora na podlagi določb ZNPosr

Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin:
Okrogla miza o ocenjevanju na Balkanu

Podroben program 31.posveta je na voljo na povezavi: https://posvetnepremicnine.gzs.si/vsebina/Program