28.05.2020, aktualna članka v Pravni praksi: Najemi in zakupi poslovnih prostorov in normativna zgodovina ter veljavnost Občega državljanskega zakonika iz leta 1811

Četrtek, 28. maj 2020 - 16:45
Revija Pravna praksa, št. 20-21/2020 z dne 28.05.2020.

Revija Pravna praksa, št. 20-21/2020 z dne 28.05.2020.

V strokovni reviji za pravna vprašanja, Pravna praksa, št. 20-21/2020 z dne 28.05.2020, sta izšla dva zanimiva članka z aktualno vsebino, ki obravnavata problematiko najemnih in zakupnih razmerij v času koronavirusnih ukrepov in epidemije COVID-19 ter problematiko nemožnosti uporabe v najem vzete stvari (nepremičnine) zaradi izrednih dogodkov ter avstrijsko ureditev kot recepcijo Občega državljanskega zakonika iz leta 1811 in razvoj civilnega prava na tem področju. 

Oba članka sta v pripetih datotekah k tej novici. Vljudno vabljeni k branju.

Prvi članek z naslovom "Najemi in zakupi poslovnih prostorov - Med Scilo in Karibdo ali kako naprej" sta objavila člana Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI Slovenija in sicer:

▶Franci Gerbec, član Častnega razsodišča SNZ - FIABCI Slovenija in
Robert Geisler, član Upravnega odbora SNZ - FIABCI Slovenija.

Članek obravnava in se navezuje na vso dosedanje delo in prizadevanja FIABCI Slovenija, da s strokovnimi predlogi pripomore k odpravi globokih pravnih praznin na področju civilnega in obligacijskega prava v zvezi z najemnimi in zakupnimi razmerji (še posebej poslovnih nepremičnin), ki jih zaradi izrednih dogodkov (začasno) ni bilo mogoče in tudi ne dopustno uporabljati za namen iz najemne pogodbe.

V tej zvezi sta SNZ – FIABCI Slovenija in Zveza društev pravnikov Slovenije Vladi RS predlagata nujno zakonsko ureditev prilagoditve najemnih in zakupnih razmerij zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov kot je epidemija koronavirusa (COVID-19) ter dne 05.04.2020 poslala predlog Vladi RS za dopolnitev Obligacijskega zakonika z novim 598.a členom OZ. 

Podrobno se lahko s problematiko seznanite v spodnjih novicah s priloženimi sporočili za javnost predlogi: 

 Novica: https://tinyurl.com/y8nufkbl
04.04.2020, Ljubljana: SNZ – FIABCI Slovenija in Zveza društev pravnikov Slovenije predlagata nujno zakonsko ureditev prilagoditve najemnih in zakupnih razmerij zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov kot je epidemija koronavirusa (COVID-19).

Novica: https://tinyurl.com/y94jkpns
07.04.2020, Ljubljana: Odvetniška zbornica Slovenije podpira predlog SNZ-FIABCI Slovenija in Zveze društev pravnikov Slovenije za dopolnitev Obligacijskega zakonika.

▶ Novica: https://tinyurl.com/y884tvuz
09.04.2020, Ljubljana: SNZ – FIABCI Slovenija je pobudo, ki jo je pripravilo skupaj z ZDPS, za nujno dopolnitev OZ zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov, kot je epidemija koronavirusa (COVID-19), posredovalo Vladi Republike Slovenije in o tem seznanilo tudi vodstvo FIABCI World in FIABCI Europe.

▶ Novica: https://tinyurl.com/yc85cd56
21.04.2020, Ljubljana: SNZ–FIABCI Slovenija in ZDPS sta Vladi RS in Posvetovalni skupini #PKP2 ter drugim odločevalcem poslala svoje Pripombe in predloge k osnutku #PKP2 – Finančni ukrepi 13: – Najemnine in slovenski prevod nemškega Zakona o blaženju posledic pandemije COVID-19 v civilnih, stečajnih in kazenskih postopkih.

▶ Novica: https://tinyurl.com/y8ktlysz
26.04.2020, Ljubljana: SNZ–FIABCI Slovenija in ZDPS sta Državnemu zboru RS, Vladi RS in Posvetovalni skupini #PKP2 danes poslala svoje Predloge za dopolnitev Predloga #PKP2 (ZDLGPE) – kot nujne zakonodajne posege na področju urejanja najemnih razmerij zaradi epidemije COVID-19.

Drugi članek z naslovom "Najemnine med epidemijo: ali v Sloveniji še velja pravno pravilo paragrafa 1104 ODZ?", avtorja ▶Zorana Skubica, sekretarja v Državnem zboru RS, je pregled normativne ureditve zadevne problematike o nemožnosti uporabe v zakup oz. najem vzete stvari zaradi izrednih naključij (dogodkov), kot je urejena v Občem državljanskem zakoniku iz leta 1811, na katero se pri svojem predlogu o nujni normativni ureditvi in zapolnitvi te pravne praznine v slovenskem civilnem pravu sklicujeta tudi Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija in Zveza društev pravnikov Slovenije v predlogu za dopolnitev z novim 598.a členom Obligacijskega zakonika.