18.08.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombe na predlog sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona (novela SZ-1E)

Torek, 18. avgust 2020 - 14:00

Spoštovani minister mag. Andrej Vizjak,

kot predsednik upravnega odbora SNZ-FIABCI vam pošiljam komentarje in predloge, ki jih je v času javne obravnave pripravilo naše združenje.

Pri tem pa bi želel izpostaviti tri stvari in sicer:

  • Re5-25: zahteva podrobno analizo kaj je bilo narejeno, saj o tem nimam celovitega pregleda, zato je tudi planiranje aktivnosti za prihajajoče 5 letno obdobje izredno oteženo.
  • Zelo modro znižanje potrebne večine za izvedbo del, ki predstavljajo dvig kakovosti bivanja ali energetske sanacije.
  • JNS: Zares škoda, da ni bilo intenzivnejše razprave med MOP in strokovnimi združenji. JNS je kompleksna tema, ki prinaša vrsto vprašanj in dilem, predvsem pa je naplavila veliko konceptualnih razlik, ki bi jih bilo mogoče bolj učinkovito obdelati v manjših delovnih skupinah in časovno pred predlogom novele SZ-1. Dajanje pisnih pripomb, ko ne vemo točno kaj ste imeli v mislih predlagatelji in zakaj ste se tako odločili, ni optimalno in to je škoda.

V SNZ-FIABCI vseeno ocenjujemo, da ste s tem predlogom novele SZ-1 naredili pomembne korake pri ureditvi nekaterih vidikov stanovanjske problematike, za kar se v našem združenju zavzemamo zato ta predlog novele močno pozdravljamo.

V upanju na čim prejšnje srečanje, Vas lepo pozdravljam!

mag. Marko Novak, udis
predsednik upravnega odbora / President of Management Board
Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenijar

Predlogi in pripombe Združenja FIABCI Slovenija s prilogami so v pripetih datotekah.