13.10.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je pripravilo pripombe in predloge k Predlogu Zakona o Nacionalnem demografskem skladu (EVA: 2020-1811-0045)

Torek, 13. oktober 2020 - 09:00

Vlada Republike Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zadeva: Pripombe in predlogi k »Predlogu zakona o Nacionalnem demografskem skladu (EVA: 2020-1811-0045) z dne 22.09.2020«

Spoštovani,

priloženo vam pošiljamo naše pripombe in predloge k »Predlogu zakona o Nacionalnem demografskem skladu (EVA: 2020-1811-0045) z dne 22.09.2020« z namenom prispevati k iskanju ustreznih dolgoročnih rešitev za enega največjih družbenih, razvojnih in finančnih problemov Republike Slovenije v naslednjih desetletjih, to je zagotavljanja sredstev za pokrivanje deficita finančnih virov za pokojnine.

Prosimo, da naše pripombe in predloge sprejmete kot izraz naše pripravljenosti za sodelovanje pri iskanju nujnega družbenega konsenza o dolgoročni rešitvi tega problema, za katerega je po našem mnenju nujen širok dialog tudi na strokovni ravni.

mag. Marko Novak, udis
predsednik upravnega odbora / President of Management Board
Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija

Predlogi in pripombe Združenja FIABCI Slovenija so v pripeti datoteki.