06.10.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade in predsedniku Državnega zbora ter vodjem poslanskih skupin v zvezi s PKP#5

Torek, 6. oktober 2020 - 09:00

Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade in predsedniku Državnega zbora ter vodjem poslanskih skupin z opozorilom in predlogom, ki se nanašata na predlagano rešitev v 1. odstavku 29. člena predloga Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (EVA 2020-2611-0044). 

Združenje ocenjuje in opozarja, da je popolnoma nesprejemljiv ukrep predlagana rešitev v 1. odstavku 29. člena predloga Zakona, ki določa, da vsi podatki ne samo o posplošenih vrednostih nepremičnin, temveč tudi podatki o lastnostih nepremičnin, ki so podlaga za določanje njihove posplošene vrednosti v Evidenci vrednotenja GURS, z dnem uveljavitve tega zakona ne bodo več javni in dostopni tako lastnikom nepremičnin, kakor tudi ne vsem drugim zainteresiranim fizičnim in pravnim osebam, vključno z občinami in državnimi organi ter Finančno upravo RS.

Takšen ukrep ocenjujemo kot popolnoma nerazumen in nesprejemljiv, saj pomeni dejansko suspenz celotnega sistema - ne samo rezultatov dosedanjega množičnega vrednotenja nepremičnin, temveč zlasti tudi izredno obsežnih javnih podatkov o nepremičninah v Evidenci vrednotenja GURS, ki so podlaga za različne potrebe tako državljanov, kakor tudi občin in državnih organov, bank, zavarovalnic, Banke Slovenije itd.

Združenje predlaga:

  • da se ne sprejme predlagani 1. odst. 29. člena in se omogoči javnost in dostopnost vseh podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin in drugih podatkov o nepremičninah v Evidenci vrednotenja GURS, pripisanih nepremičninam na dan 26.03.2020 na podlagi veljavne Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS št. 22/20);
  • da se glede odložitve pošiljanja obvestil lastnikom nepremičnin o pripisanih posplošenih vrednostih nepremičnin v njihovi lasti in glede uveljavljanja možnosti posebnih okoliščin v samem zakonu določi konkreten rok oz. datum;
  • da se ohrani nezmanjšano število strokovnih kadrov na GURS-u, ki delajo na pripravi podatkov v Evidenci vrednotenja.

Obe pismi sta v pripetih datotekah k tej novici.