23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

Petek, 16. november 2012 - 22:55
23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

15. in 16.11.2012: 23.posvet Poslovanje z nepremičninami - Portorož

Združenje FIABCI Slovenija je bilo skupaj s Združenjem za poslovanje z nepremičninami soorganizator slovensko/hrvaške okrogle mize na temo Perspektive in razvojne možnosti na nepremičninskem trgu Slovenije in Hrvaške