Etični kodeks FIABCI

Svetovna organizacija FIABCI je leta 2018 sprejela Etični kodeks h kateremu je zavezano tudi Slovensko nepremičninksko združenje - FIABCI Slovenija.

FIABCI Slovenija je od ustanovitve združenja leta 1993 naprej uporabljal tedanji Etični kodeks iz leta 1992, imenovan Deontološki kodeks, ki je v slovenskem prevodu na voljo v arhivu združenja.

Kodeks iz leta 2018 je v pripeti datoteki.

Pripete datoteke