23-25.6.2014, Beograd: Nepremičninska regionalna konferenca REBEC

Petek, 27. junij 2014 - 13:57

Kratko poročilo dvodnevnega dogajanja na nepremičninski regionalni konferenci

Poslovna stavba Usce Beograd

Poslovna stavba Usce Beograd

Beograd: udelelzba na regionalnin okrogli mizi

Beograd: udelelzba na regionalnin okrogli mizi

Jože Podgoršek

Jože Podgoršek

Na regionalni konferenci so bili udeleženci iz Srbije (največ), Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine. Iz istih držav so bili tudi predavatelji. Trajala je tri dni, v obliki panelnih razprav oz. okroglih miz.

Teme konference lahko povzamemo takole:

 - Izvajanje Zakona o nepremičninskem posredovanju v Srbiji, ki je bil sprejet v 2013, v primerjavi s podobno zakonodajo v Sloveniji in Hrvaškem (licenciranje podjetij, zavarovanje odgovornosti, osnovne storitve, dodatne) in izvajanje zakonodaje;

- Pregled nepremičninskih trgov  v Srbiji, BiH, Sloveniji in Hrvaškem (Slovenijo je predstavil Jože Podgoršek, Hrvaško pa ga. Ilijana Jeleć, predsednica uprave Erste Nekretnine, Zagreb)

- Problematika logističnih centrov – priložnost za Srbijo

- Tuja vlaganja

- Problematika slabih posojil v poslovnih bankah in njihovo reševanje v zaostrenih likvidnostnih razmerah v Srbiji

- Vrednotenje nepremičnin 

Konferenco je obiskala tudi ekonomska svetovalka ga. Liljana Figar Kužnar iz Veleposlaništva Slovenije v Beogradu in pooblaščena ministrica ga.  Valentina Šarčević iz Veleposlaništva Hrvaške v Beogradu. Udeležba slovenske ekonomske svetovalke je bila realizirana po izrecni ustni in pisni intervenciji vodstva SZN Fiabci Slovenije, za kar imata zasluge g. Gerbec in g. Podgoršek.

Celotno poročilo dvodnevnega dogajanja na nepremičninski regionalni konferenci si lahko ogledate v priponki.