05.12.2019, Ljubljana: Predavanje za člane združenja - "Aktualna gospodarska situacija doma in v svetu in vpliv na nepremičninski trg in nepremičninske posle"

Četrtek, 5. december 2019 - 09:00
g. Domen Prašnikar, Valior d.o.o.

g. Domen Prašnikar, Valior d.o.o.

Dne 05.12.2019 smo organizirali brezplačno predavanje za člane združenja na temo "AKTUALNA GOSPODARSKA SITUACIJA DOMA IN V SVETU IN VPLIV NA NEPREMIČNINSKI TRG IN NEPREMIČNINSKE POSLE".

Predavatelja sta bila:
Domen Prašnikar, Valior d.o.o., je poslovni in finančni svetovalec, ki podpira podjetja v zahtevnih procesih finančnih in poslovnih sprememb.
Andrej Lampe, NAI Significa d.o.o., je cenilec vrednosti nepremičnin.

Uvodoma je g. Prašnikar s širšega makroekonomskega vidika ponazoril cikličnost kriznih obdobij in naštel glavne faktorje, ki bodo vplivali na prihodnjo gospodarsko krizo. Nakazal je vpliv svetovnih in evropskih gibanj na razmere v Sloveniji in primerjal trenutno situacijo z letom 2008. Ker podjetja ne morejo natančno predvideti prihodnjih dogodkov, je bila glavnina pogovora namenjena razumevanju raznolikih vplivov iz poslovnega okolja in naših odzivov nanj. Ključna skrb je pravočasno odzivanje na spremembe in ciljno ukrepanje. Podjetja se morajo zavedati glavnih tveganj in aktivno delati na povečanju odpornosti podjetja na krizo. Možno in nujno je delovati preventivno, ko so razmere še ugodne in se je lažje pripraviti.

G. Lampe se je sprehodil skozi najbolj pogoste teze oziroma pričakovanja na trgu nepremičnin. Med drugim so to napovedi,  kdaj bo prišla nova kriza, kaj se dogaja s cenami nepremičnin na stanovanjskem in poslovnem trgu, ali sedaj splača kupovati nepremičnino, ali je trenutek bolj primeren za prodaje ali pa za čakanje na padec cen. Žal prihodnosti ne znamo napovedati, zato si pomagamo s primerjavo raznovrstnih kazalnikov (domačih, regionalnih, globalnih), tudi skozi prizmo zadnje gospodarske krize. Z udeleženci predavanja je v dialogu poskušal ugotoviti, ali so uvodoma predstavljene teze podprte z dejanskim dogajanjem na trgu in gospodarsko situacijo ali ne.

Predavanja se je udeležilo več kot 15 članov združenja.